การชำระเงิน

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย-น.ส.ณิชากร208-2-70213-2ออมทรัพย์
กรุงเทพ-น.ส.ณิชากร508-0-13159-1สะสมทรัพย์
ไทยพาณิชย์-น.ส.ณิชากร405-355398-3ออมทรัพย์


 

 

 

จัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์ ถึง เสาร์

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น.

(เว้นวันอาทิตย์ และ วันหยุดราชการ)